معرفی پزشکان کلینیک:

دکتر بهروز باریک بین

زیبایی، پوست و لیزر

دکتر محمد سعیدی

پوست و مو و زیبایی

دکتر هدی عین‌اللهی

پوست و مو و زیبایی

دکتر سمیه حجازی‌نیا

پوست و مو و زیبایی

دکتر محمدرضا اکبری

زیبایی، پوست و لیزر

دکتر حمیدرضا شفیعی

پوست و مو و زیبایی

دکتر سیدعلیرضا میراسماعیلی

پوست و مو و زیبایی

دکتر وحید صوفی زاده

پوست و مو و زیبایی

دکتر سعید نورائی

زیبایی، پوست و لیزر

دکتر نگار بحرالعلومی

پوست و مو و زیبایی

دکتر شیرین شهبازی

پوست و مو و زیبایی

دکتر آنوش شفیعی

پوست و مو و زیبایی

دکتر صدف فرهادی

پوست و مو و زیبایی

دکتر مریم رنجبر

پوست و مو و زیبایی