دکتر محمدرضا اکبری

متخصص پوست و مو و زیبایی

رتبه 4 برد تخصصی پوست پزشک معتمد و رییس بخش پوست بیمارستان بانک ملی