دکتر عسل طهرانی

تغذیه

متخصص تغذیه و رژیم درمانی
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو انجمن تغذیه آمریکا
رتبه اول آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال ۹۱
چاپ مقالات متعدد در مجلات معتبر خارجی
منتخب عنوان دانشجوی برتر و استعداد درخشان