دکتر شیرین شهبازی

متخصص پوست و مو و زیبایی

دكتر شيرين شهبازي متولد سال 1365 در سال 1383 با كسب رتبه دو رقمي 91 وارد دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران شد. در تمام سال هاي تحصيل در دوران پزشكي عمومي از دانشجويان برتر بود و با كسب عنوان استعداد درخشان به صورت مستقيم و بدون گذراندن دوره طرح عمومي، مجوز شركت در آزمون دستياري در سال 1392 دريافت نمود.
وي با كسب رتبه 7 كشوري در رشته پوست دانشگاه علوم پزشكي تهران و بيمارستان رازي تحصيل كرد و با دريافت رتبه برتر بورد تخصصي فارغ التحصيل شد.