دکتر وحید صوفی زاده

متخصص پوست و مو و زیبایی

سال 1377 فارغ التحصیل پزشک عمومی از تهران 
سال 1384 کسب مدرک بورد تخصصی پوست و مو
نفر پنجم امتحانات بورد تخصصی سال 1384 
عضو انجمن متخصصین پوست ایران 
عضو انجمن بین المللی پوست ISD 
عضو انجمن بین المللی پیوند موی آمریکا ISHRS