عوارض تزریق ژل های غیر اصلی

عوارض تزریق ژل غیر اصلی

عوارض تزریق ژل های غیر اصلی در دهه گذشته، میل به داشتن صورت های حجیم ‌تر و زیباتر با سرعتی تصاعدی افزایش یافته است. در نتیجه، تعداد زیادی از جراحان زیبایی و کلینیک ‌های زیبایی با استفاده از پر کننده ها به مراجعین خود در زمینه جوان سازی و زیبا سازی کمک می نمایند. نتایج […]