دکتر سعید نورائی

متخصص پوست و مو و زیبایی

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی نجف اباد اصفهان دارای بورد تخصصی پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارای مقالات متعدد سابقه کار در کلینیک های مختلف عضو مرکز پوست و جذام دانشگاه تهران عضو مرکز تحقیقات پوست دانشگاه تهران