دکتر امین صالح پور

تغذیه

متخصص تغذیه و رژیم درمانی
دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی ایران
عضو انجمن تغذیه آمریکا
چاپ مقالات متعدد در مجلات معتبر خارجی
مترجم کتاب تغذیه و سلامت چشم
عنوان پژوهشگر برتر